Financovanie

Možnosti financovania akčných plánov pre udržateľnú energetiku a klímu.

Prístup k financovaniu je kľúčom k transformácii ambicióznych akčných plánov na projekty. Stránka s nástrojmi financovania poskytuje spoločenstvu Dohovoru primátorov a starostov jasné a praktické informácie o financovaní a možnostiach financovania.

Interaktívny sprievodca financovaním zhromažďuje informácie o programoch financovania Európskej únie, členských štátov a kľúčových finančných inštitúcií ako napríklad Európska investičná banka. Sprievodca obsahuje aj informácie o podporných službách a inovatívnych schémach financovania.

Časť s užitočnými odkazmi obsahuje najviac relevantné publikácie o financovaní pre spoločenstvo dohovoru vrátane najlepších príkladov dobrej praxe a získaných skúseností.

Ďalšie publikácie sú k dispozícii spoločenstvu Dohovoru primátorov a starostov iba v chránenej časti tejto webovej stránky (MyCovenant).


Interaktívny sprievodca financovaním


POKROČILÉ VYHĽADÁVANIE Vymazať všetkoURBIS

URBIS je nová platforma určená na poradenstvo v oblasti investícií do mestských oblastí v rámci Európskeho centra investičného poradenského (EIAH). Systém URBIS je zriadený s cieľom poskytovať poradenskú podporu orgánom miestnej samosprávy s cieľom sprostredkovať, urýchliť a sprístupniť mestské investičné projekty, programy a platformy. URBIS bol vyvinutý v partnerstve medzi Európskou komisiou (Generálne riaditeľstvo pre regionálne a mestské politiky) a Európskou investičnou bankou v kontexte opatrenia EÚ "One Stop Shop" pre mestá a na podporu ambícií definovaných v mestskej agende EÚ.

Užitočné odkazy

V tejto časti sa sústreďujú kľúčové publikácie vrátane osvedčených postupov v rámci spoločenstva Dohovoru primátorov a starostov, získané skúsenosti a užitočné správy vydané hlavnými inštitúciami EÚ. Ďalšie publikácie sú k dispozícii len pre spoločenstvo Dohovoru primátorov a starostov a prístup k nim je možný prostredníctvom knižnice zdrojov v súkromnej časti (MyCovenant) tejto webovej stránky.

Predovšetkým sme vytvorili sériu 4 letákov, ktoré vás oboznámia so širokou paletou možností financovania vašich opatrení v oblasti energetiky a klímy:

financing 4 leaflets 500x

  1. Innovative Financing Schemes

  2. Project Development Assistance

  3. EU Funding Programme

  4. Financial Institutions Instruments

And also...