Zdroje k adaptácii

Zdroje k adaptácii

Európska kancelária Dohovoru primátorov a starostov, často v spolupráci s európskymi či národnými orgánmi a inými zainteresovanými stranami, ponúka podporu online a offline a umožňuje signatárom, aby sa učili navzájom. Či s adaptáciou len začínate, alebo už implementujete alebo monitorujete svoj adaptačný plán, spoločenstvo Dohovoru je tu pre vás.

Nástroj politickej podpory spustila Komisia na pomoc miestnym a regionálnym úradom pri vývoji a implementácii adaptačných stratégií podľa Dohovoru primátorov a starostov – Európa. Blížiace sa aktivity budú prebiehať od roku 2022 do roku 2023 vrátane verejného seminára, národných workshopov, upravenej technickej podpory a ďalších výmien pre partnerské učenie. Ďalšie informácie pozrite v krátkom popise nástroja.

Nástroj na podporu adaptácie v mestách, ktorý bol vyvinutý v spolupráci európskej kancelárie Dohovoru primátorov a starostov a Európskej agentúry pre životné prostredie, je hlavným zdrojom k adaptácii pre spoločenstvo Dohovoru. Prevedie vás všetkými krokmi potrebnými na tvorbu a implementáciu adaptačnej stratégie a poskytne vám odkazy na cenné poradenské materiály a nástroje. Nástroj bol testovaný a schválený signatárskymi mestami Dohovoru.

  uast logo 0 uast2

 CoM Adaptation webinars

 

Užitočné odkazy

Ďalšie usmernenie nájdete Sprievodcovi Dohovoru pre SECAP. Šablóna a pokyny Dohovoru pomáhajú signatárom Dohovoru svoje adaptačné opatrenia štrukturovať.

Prehliadač máp adaptácie v mestách má poskytnúť prehľad o súčasných a budúcich klimatických rizikách, ktorým čelia európske mestá, o zraniteľnosti miest voči týmto rizikám a o ich adaptačnej schopnosti. Prehliadač má zhŕňa údaje z rôznych zdrojov o pozorovanom a projektovanom priestorovom rozložení a intenzite vysokých teplôt, záplavách, nedostatku vody a požiaroch.

Otvorená platforma, ktorá je navrhnutá pre rôzne potreby a záujmy – od vedy cez politiky až po prax; pre verejný, súkromný a neziskový sektor; veľké a malé organizácie, ako aj jednotlivcov, ktorí poskytujú databázu poznatkov, kde sa spája najnovšie uvažovanie o prírodnom kapitáli, ekosystémových službách a riešeniach založených na prírode.

V priestore Dohovoru s obmedzeným prístupom si môžete vymieňať s kolegami názory prostredníctvom diskusných fór. Ďalšie materiály nájdete v knižnici zdrojov Dohovoru. Časť MyCovenant obsahuje aj samostatný e-vzdelávací modul. Vďaka tomuto vzdelávaciemu nástroju na vzájomné učenie sa si môžete vyžiadať podporu aj od svojich kolegov.