Zdroje k adaptácii

Zdroje k adaptácii

Európska kancelária Dohovoru primátorov a starostov, často v spolupráci s európskymi či národnými orgánmi a inými zainteresovanými stranami, ponúka podporu online a offline a umožňuje signatárom, aby sa učili navzájom. Či s adaptáciou len začínate, alebo už implementujete alebo monitorujete svoj adaptačný plán, spoločenstvo Dohovoru je tu pre vás.

Nástroj na podporu adaptácie v mestách, ktorý bol vyvinutý v spolupráci európskej kancelárie Dohovoru primátorov a starostov a Európskej agentúry pre životné prostredie, je hlavným zdrojom k adaptácii pre spoločenstvo Dohovoru. Prevedie vás všetkými krokmi potrebnými na tvorbu a implementáciu adaptačnej stratégie a poskytne vám odkazy na cenné poradenské materiály a nástroje. Nástroj bol testovaný a schválený signatárskymi mestami Dohovoru.

 uast logo 0uast2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaflet

BUĎTE PRIPRAVENÍ NA ZÁPLAVY, VLNY HORÚČAV A ĎALŠIE DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY

Inšpirujte sa adaptačnými opatreniami miest a regiónov v Dohovore primátorov a starostov!

> https://www.eumayors.eu/support/library.html

Užitočné odkazy

Ďalšie usmernenia možno nájsť v príručke Dohovoru SECAP. Šablóna na podávanie správ a usmernenia pomáhajú signatárom Dohovoru štruktúrovať ich adaptačné opatrenia.

Signatárske mestá nájdu množstvo prípadových štúdií o vyskúšaných a osvedčených príkladoch aj v časti Knižnica tejto webovej stránky.

Ako zaplatiť za adaptáciu?

Európske či programové financovanie, ktoré vyhovuje vašim potrebám, môžete vyhľadávať prostredníctvom interaktívneho sprievodcu Dohovoru pre financovanie. Ďalšie informácie a usmernenia k tejto téme získate v našich špecializovaných brožúrach a na webinároch.

V časti s obmedzeným prístupom Môj dohovor pre členov spoločenstva Dohovoru si môžete vymieňať skúsenosti s kolegami prostredníctvom diskusných fór a hľadať ďalšie materiály v knižnici zdrojov Dohovoru. Časť Môj dohovor obsahuje aj samostatný e-learningový modul o adaptácii. Vďaka nástroju na vzájomné učenie môžete požiadať o podporu aj vašich kolegov.