Zdroje k adaptácii

Zdroje k adaptácii

Európska kancelária Dohovoru primátorov a starostov, často v spolupráci s európskymi či národnými orgánmi a inými zainteresovanými stranami, ponúka podporu online a offline a umožňuje signatárom, aby sa učili navzájom. Či s adaptáciou len začínate, alebo už implementujete alebo monitorujete svoj adaptačný plán, spoločenstvo Dohovoru je tu pre vás.

Nástroj na podporu adaptácie v mestách, ktorý bol vyvinutý v spolupráci európskej kancelárie Dohovoru primátorov a starostov a Európskej agentúry pre životné prostredie, je hlavným zdrojom k adaptácii pre spoločenstvo Dohovoru. Prevedie vás všetkými krokmi potrebnými na tvorbu a implementáciu adaptačnej stratégie a poskytne vám odkazy na cenné poradenské materiály a nástroje. Nástroj bol testovaný a schválený signatárskymi mestami Dohovoru.

 uast logo 0uast2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaflet

How to prepare for floods, heatwaves and other climate change impacts

Get inspired by Covenant of Mayors cities and regions!

Check out our latest adaptation publication.

Webinars

webinarsWatch the recordings of our webinars on adaptation to climate change!

Check out the next ones in our online agenda.

 

 

Useful links

 

Further guidance can be found in the Covenant SECAP guidebook, and the Covenant reporting template and guidelines help Covenant signatories structure their adaptation actions.

An initiative launched in cooperation by the European Commission and the European Environment Agency. It provides users with a cooperative map that both gathers information on natural hazards such as high temperatures, flooding or water scarcity, and information on adaptation planning and actions of European cities.

An open platform that is designed for diverse needs and interests - from science, policy and practice; public, private and voluntary sectors; large and small organisations, as well as individuals providing a knowledge database, where the latest thinking on natural capital, ecosystem services and nature-based solutions is brought together.

In the restricted area for the Covenant community, you can exchange with peers through discussion forums and find further materials in the Covenant resource library. 'My Covenant' also features dedicated e-learning module on adaptation, and you can ask your peers for support thanks to the peer-to-peer learning tool.