Zapojiť sa ako podporovateľ

Dohovor primátorov a starostov spája všetky úrovne samosprávy, príslušné podporné organizácie, agentúry a združenia pri vstupe do iniciatívy a napomáha rýchlym miestnym klimatickým a energetickým opatreniam. Nižšie nájdete podrobnejšie informácie o tom, ako sa zapojiť.

Podporné štruktúry dohovoru sú miestne a regionálne orgány, siete, tematické miestne a regionálne agentúry, Európske zväzy a neziskové organizácie s možnosťou propagovať Dohovor primátorov a starostov a mobilizovať a podporovať jeho členov alebo orgány miestnej samosprávy k dosahovaniu cieľov Dohovoru primátorov a starostov. Využívajú vlastný vplyv a vlastné komunikačné a sieťové aktivity na posilnenie iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov a podporu záväzkov jeho signatárov.


Kto sa môže zapojiť?

Ako podporné štruktúry dohovoru sa môžu zapojiť siete a združenia miestnych a regionálnych orgánov, európske zväzy, miestnych a regionálnych tematické agentúry (energetika/životné prostredie).
Išsamesnės informacijos teiraukitės Pakto rėmėjų pagalbos tarnybos adresu supporters@eumayors.eu.

Zoznam podporovateľov 

Ako sa zapojiť

Siete orgánov miestnej samosprávy, ktoré majú záujem o získanie štatútu podporovateľa dohovoru majú postupovať nasledovne:

N.B. Väčšina agentúr a ich sietí by mohli byť oprávnené a budú vyzvané, aby podpísali záväzok a aby sa stali aktívnymi podporovateľmi iniciatívy Dohovor starostov, s výnimkou týchto neziskových agentúr s mandátom podľa jednotlivých projektov a väčšinou súkromne financovať. Rozhodnutie sa však rozhodne individuálne a oprávnenosť sa dá skontrolovať prostredníctvom helpdesk.

KROK 1

Vyplniť online prihlášku na prvú kontrolu splnenia podmienok

KROK 2

Po potvrdení splnenia podmienok vyplniť a podpísať vyhlásenie o záväzku, ktoré poskytne kancelária Dohovoru primátorov a starostov

KROK 3

Po prevzatí riadne vyplneného a podpísaného vyhlásenia o záväzku vytvorí kancelária Dohovoru primátorov a starostov online profil pre vašu organizáciu. Umožní vám aktívne sa zapojiť do Dohovoru primátorov a starostov a pomôže vám lepšie poskytovať podporu pridruženým signatárom.

Prečo sa zapojiť?

Keď sa zapojiť?

Podporné štruktúry sa môžu do Dohovoru primátorov a starostov pre klímu a energetiku zapojiť kedykoľvek prostredníctvom registračného formulára, ktorý sa nachádza v pravej časti tejto stránky.