Zapojiť sa ako signatár

Dohovor primátorov a starostov spája všetky úrovne samosprávy, príslušné podporné organizácie, agentúry a združenia pri vstupe do iniciatívy a napomáha rýchlym miestnym klimatickým a energetickým opatreniam. Nižšie nájdete podrobnejšie informácie o tom, ako sa zapojiť.

Miestne orgány zohrávajú vedúcu úlohu v zmierňovaní klimatických zmien a adaptácii na ne. Zapojenie do Dohovoru primátorov a starostov pre klímu a energetiku ich v tomto úsilí podporuje tým, že im poskytuje uznanie, zdroje, siete a príležitosti potrebné na posunutie energetických a klimatických záväzkov na vyššiu úroveň.


Kto sa môže zapojiť?

Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku je otvorený všetkým orgánom miestnej samosprávy, ktoré boli zostavené demokraticky a majú zvolených zástupcov, bez ohľadu na ich veľkosť a fázu implementácie vlastnej energetickej a klimatickej politiky.

Susediace malé a stredne veľké úrady miestnej samosprávy sa za určitých podmienok môžu tiež rozhodnúť zapojiť sa v rámci skupiny signatárov a predložiť spoločný akčný plán energetického a klimatického rozvoja, pričom k cieľu zníženia CO2 o 40 % a zvýšeniu odolnosti voči zmenám klímy sa môžu zaviazať individuálne (možnosť 1) alebo spoločne ( možnosť 2) - viac informácií nájdete v sekcii Otázky a odpovede na webových stránkach Dohovoru.

Zoznam signatárov

Ako sa zapojiť?

Ak sa orgány miestnej samosprávy chcú pripojiť k tomuto neustále rastúcemu hnutiu, mali by uplatniť tento postup:

KROK 1

Predstaviť iniciatívu Dohovoru primátorov a starostov mestskému zastupiteľstvu. S cieľom uľahčiť diskusiu o rade môžete tu dokument o záväzkoch prevziať

KROK 2

Po prijatí oficiálneho uznesenia mestským zastupiteľstvom poveriť primátora alebo starostu (resp. oprávneného zástupcu mestského zastupiteľstva) podpísaním prístupového formulára. Tu môžete stiahnuť formulár adhézie

KROK 3

Po podpísaní vyplniť online registračný formulár a nahrať svoj riadne podpísaný prístupový formulár;
Pozorne si prejsť zoznam nasledujúcich krokov uvedených v e-mailovej správe zaslanej mestskému či miestnemu zastupiteľstvu.

Prečo sa zapojiť?

Signatári Dohovoru primátorov a starostov nachádzajú množstvo rôznych dôvodov, prečo sa pripojiť k tomuto hnutiu, medzi iným tieto:

Kedy sa zapojiť

Orgány miestneho zastupiteľstva môžu Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku podpísať kedykoľvek.

Odporúča sa zosúladiť činnosti miestneho plánovania s aktivitami podávania správ o dohovore, s cieľom vytvárať synergie a zjednodušiť proces plánovania.