Podpora spoločenstvu

Politická rada

DSC 0231Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku je jedinečné politické hnutie, ktoré riadia primátori a starostovia.

Európsky Dohovor primátorov a starostov poskytuje miestnym a regionálnym lídrom príležitosť zohrávať väčšiu úlohu vo formovaní a ďalšom smerovaní tejto iniciatívy. Členovia rady formou kampane taktiež presadzujú zavedenie rámcov pre miestne opatrenia v oblasti klímy a energetiky na národnej a európskej úrovni, zvyšujú povedomie o miestnych potrebách medzi ľuďmi s rozhodovacími právomocami na európskej a národnej úrovni.

Táto Rada primátorov a starostov si kladie za cieľ viesť diskusiu o strategickom smerovaní iniciatívy, aby čo najlepšie reagovala na potreby miest a lepšie napĺňala ich očakávania a podporovala dialóg medzi spoločenstvom Európskeho dohovoru a inštitúciami EÚ.
Rada sa skladá zo 7 primátorov a miestnych volených zástupcov.

Členovia

 • Meno: Anne Hidalgo
  Position: Mayor of Paris
  Krajina: France

  "The more cities work together, the faster they will make progress, and we urge mayors around the world to join our coalition.”

 • Meno: Asa Karlsson Björkmarker
  Position: Deputy Mayor of Växjö
  Krajina: Sweden

  "Local governments are the level best positioned to engage citizens, create green jobs & swiftly implement the shift to renewable energy."

 • Meno: Daniel Termont
  Position: Mayor of Ghent
  Krajina: Belgium

  "It is in our cities that the transition towards climate neutral cities start. [...] If we cooperate, cities will help shaping the future.”

 • Meno: Eckart Würzner
  Position: Mayor of Heidelberg
  Krajina: Germany

  "We are ready to go further in our actions in order to accelerate the energy transition and tackle climate change, in line with the Paris Agreement."

 • Meno: Juan Espadas Cejas
  Position: Mayor of Sevilla
  Krajina: Spain

  "Local Governments stand ready to work together, with the support of the public and private sector, as well as the involvement of citizens, to reach a sustainable planet, but it requires improvement in funding to finance climate policies"

 • Meno: Julije Domac
  Position: Director of REGEA, the North-West Croatia Energy Agency
  Krajina: Croatia

  "European regions and energy agencies should play a key role in planning, developing and implementing sustainable energy projects at all levels."

 • Meno: Mercè Conesa i Pagès
  Position: Mayor of Sant Cugat del Vallés and Presiden of the province of Barcelona
  Krajina: Spain

  "More can be done to strengthen the role of local authorities, if the Covenant is embedded into the Governance of the Energy Union."