Podpora spoločenstvu

Politická rada

DSC 0231Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku je jedinečné politické hnutie, ktoré riadia primátori a starostovia.

Európsky Dohovor primátorov a starostov poskytuje miestnym a regionálnym lídrom príležitosť zohrávať väčšiu úlohu vo formovaní a ďalšom smerovaní tejto iniciatívy. Členovia rady formou kampane taktiež presadzujú zavedenie rámcov pre miestne opatrenia v oblasti klímy a energetiky na národnej a európskej úrovni, zvyšujú povedomie o miestnych potrebách medzi ľuďmi s rozhodovacími právomocami na európskej a národnej úrovni.

Táto Rada primátorov a starostov si kladie za cieľ viesť diskusiu o strategickom smerovaní iniciatívy, aby čo najlepšie reagovala na potreby miest a lepšie napĺňala ich očakávania a podporovala dialóg medzi spoločenstvom Európskeho dohovoru a inštitúciami EÚ.
Rada sa skladá zo 7 primátorov a miestnych volených zástupcov.

Členovia

 • Meno: Anna-Kaisa Heinämäki
  Position: Deputy-Mayor of Tampere
  Krajina: Finland

  "The need for far-reaching climate action has never been more urgent. I am proud to be part of the Covenant of Mayors Board and encourage all cities to commit to safeguarding our future by joining the movement."

 • Meno: Célia Blauel
  Position: Deputy-Mayor of Paris
  Krajina: France

  “As major actors in the energy transition, local authorities act closest to the citizens by associating all players on the territory in order to achieve the objectives of the Paris Agreement”

 • Meno: Eckart Würzner
  Position: Mayor of Heidelberg
  Krajina: Germany

  "We are ready to go further in our actions in order to accelerate the energy transition and tackle climate change, in line with the Paris Agreement."

 • Meno: Juan Espadas Cejas
  Position: Mayor of Sevilla
  Krajina: Spain

  "Local Governments stand ready to work together, with the support of the public and private sector, as well as the involvement of citizens, to reach a sustainable planet, but it requires improvement in funding to finance climate policies"

 • Meno: Julije Domac
  Position: Director of REGEA, the North-West Croatia Energy Agency
  Krajina: Croatia

  "European regions and energy agencies should play a key role in planning, developing and implementing sustainable energy projects at all levels."

 • Meno: Katarina Luhr
  Position: Deputy Mayor of Stockholm
  Krajina: Sweden

  "As elected officials we owe it to our citizens to not only acknowledge the dangers of global warming, but ensure they never actually come to pass. That’s why Stockholm joined the Covenant of Mayors."

 • Meno: Xesco Gomar Martín
  Position: Deputy President of the Barcelona Province
  Krajina: Spain