Podpora spoločenstvu

Politická rada

DSC 0231Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku je jedinečné politické hnutie, ktoré riadia primátori a starostovia.

Európsky Dohovor primátorov a starostov poskytuje miestnym a regionálnym lídrom príležitosť zohrávať väčšiu úlohu vo formovaní a ďalšom smerovaní tejto iniciatívy. Členovia rady formou kampane taktiež presadzujú zavedenie rámcov pre miestne opatrenia v oblasti klímy a energetiky na národnej a európskej úrovni, zvyšujú povedomie o miestnych potrebách medzi ľuďmi s rozhodovacími právomocami na európskej a národnej úrovni.

Táto Rada primátorov a starostov si kladie za cieľ viesť diskusiu o strategickom smerovaní iniciatívy, aby čo najlepšie reagovala na potreby miest a lepšie napĺňala ich očakávania a podporovala dialóg medzi spoločenstvom Európskeho dohovoru a inštitúciami EÚ.
Rada sa skladá zo 7 primátorov a miestnych volených zástupcov.

Členovia

 • Meno: Belinda Gottardi
  Position: Mayor of Castel Maggiore
  Krajina: Italy

  "The fight against climate change must be channelled through a new awareness of Local Governments and citizens, the awareness of the need for a global commitment and a radical change in our lifestyle. This cultural transition must be guided by local administrations in a shared and participatory path with economic and social actors together with citizens."

 • Meno: Célia Blauel
  Position: Deputy-Mayor of Paris
  Krajina: France

  “As major actors in the energy transition, local authorities act closest to the citizens by associating all players on the territory in order to achieve the objectives of the Paris Agreement”

 • Meno: Eckart Würzner
  Position: Mayor of Heidelberg
  Krajina: Germany

  "We are ready to go further in our actions in order to accelerate the energy transition and tackle climate change, in line with the Paris Agreement."

 • Meno: Julije Domac
  Position: Director of REGEA, the North-West Croatia Energy Agency
  Krajina: Croatia

  "European regions and energy agencies should play a key role in planning, developing and implementing sustainable energy projects at all levels."

 • Meno: Katarina Luhr
  Position: Deputy Mayor of Stockholm
  Krajina: Sweden

  "As elected officials we owe it to our citizens to not only acknowledge the dangers of global warming, but ensure they never actually come to pass. That’s why Stockholm joined the Covenant of Mayors."

 • Meno: Martin Horn
  Position: Lord Mayor of Freiburg
  Krajina: Germany

  "We need to enact a rapid and deep transformation of our society to ensure that it is more sustainable and just for all. Recovery plans after COVID-19 should serve as an opportunity to enforce and speed up climate neutrality, which can help us tackle another crisis unfolding all over our planet - climate breakdown."

 • Meno: Xesco Gomar Martín
  Position: Deputy President of the Barcelona Province
  Krajina: Spain