Podpora spoločenstvu

Partneri a súvisiace iniciatívy

Dohovor primátorov a starostov nie je izolovaná iniciatíva. Naopak, je úzko previazaný na širokú škálu iniciatív, politík a projektov partnerov z európskych inštitúcií, verejných správ, sietí a iných európskych a medzinárodných organizácií. Kancelária Dohovoru primátorov a starostov priamo spolupracuje s týmito partnermi a s iniciatívami, ktoré za nimi stoja, s cieľom zabezpečiť, aby jednotlivé aktivity boli prospešné spoločenstvu Dohovoru, ako aj s cieľom koordinovať všetko úsilie na spoločnú podporu miestnych opatrení v oblasti klímy a energetiky.

Konkrétne formy podpory iniciatíve Dohovoru primátorov a starostov poskytujú kľúčoví partneri z inštitúcií Európskej únie.

 

Related initiatives

Institutional partners

  • Meno: CoR - Committee of the Regions
  • Odkaz: http://cor.europa.eu/en
  • The Committee of the Regions (CoR) is the political assembly that provides local and regional authorities with a voice at the heart of the European Union.

  • Meno: EASME - Executive agency for SMEs
  • Odkaz: http://ec.europa.eu/easme/
  • EASME is the agency managing several of the EU programs that can provide funding opportunities to implement policies related to the Covenant’s objectives.

  • Meno: EEA - European Environment Agency
  • Odkaz: http://www.eea.europa.eu/
  • The EEA is an agency of the European Union. Its task is to provide independent information on the environment to those involved in developing, adopting, implementing and evaluating environmental policies.

  • Meno: EIB - European Investment Bank
  • Odkaz: http://www.eib.org/
  • The EIB is the EU bank, owned by the Member States. One of its four priorities is specifically dedicated to climate action. Covenant of Mayors stakeholders can contact EIB to explore funding options and advices for their projects.