Začiatky a vývoj

Dohovor primátorov a starostov je celosvetovo najväčším hnutím miest za miestne klimatické a energetické opatrenia. Nižšie nájdete ďalšie informácie o tejto iniciatíve EÚ – o jeho minulosti, poslaní a vízii a úspechoch v číslach.

Pohľad späť: Čo viedlo k vzniku Dohovoru

EÚ Dohovor primátorov a starostov o klímy a energetike združuje tisíce orgánov miestnej samosprávy, ktoré sa dobrovoľne zaviazali implementovať klimatické a energetické ciele EÚ.

Dohovor primátorov a starostov vznikol v roku 2008 v Európe s ambíciou združiť orgány miestnej samosprávy, ktoré sa dobrovoľne zaviazali k dosiahnutiu a prekročeniu klimatických a energetických cieľov EÚ.

Táto iniciatíva nielenže predstavila jedinečný prístup „zdola nahor“ pre energetické a klimatické opatrenia, ale jej úspechy rýchlo predčili očakávania.

Iniciatíva teraz združuje viac ako 7000 miestnych a regionálnych samosprávnych orgánov v 57 krajinách a využíva silu celosvetového hnutia so zapojením viacerých zainteresovaných strán, ako aj technickú a metodologickú podporu špecializovaných úradov.

Globálny dohovor primátorov a starostov stavia na skúsenostiach získaných počas uplynulých ôsmich rokov, v Európe i mimo nej a stavia na kľúčových faktoroch úspechu tejto iniciatívy: spravovaní podľa princípu „zdola nahor“, modeli viacúrovňovej spolupráce a rámci opatrení zohľadnujúcom kontext.

 • Úspech Dohovoru primátorov a starostov

  Objavte míľniky a úspechy Dohovoru primátorov a starostov od spustenia tejto iniciatívy!

  • 2008

   Iniciatívu Dohovor primátorov a starostov spustila Európska komisia v roku 2008 s cieľom zapojiť a podporovať primátorov a starostov, aby sa zaviazali k dosiahnutiu klimatických a energetických cieľov EÚ.

  • 2011

   Úspech iniciatívy rýchlo prekročil očakávania a vzbudil záujem nových miestnych a regionálnych samosprávnych orgánov v Európe aj mimo nej. Dohovor primátorov a starostov už do októbra 2010 združil 2 000 miest, čo viedlo Európsku komisiu k tomu, aby vytvorila podobnú iniciatívu v krajinách Východného partnerstva EÚ. Východná iniciatíva Dohovoru primátorov a starostov začala v roku 2011 a teraz pôsobí v Bielorusku, na Ukrajine, v Moldavsku, Arménsku, Gruzínsku a Azerbajdžane.
   www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

  • 2012

   V roku 2012 Európska Komisia rozšírila Dohovor primátorov a starostov prostredníctvom projektu CES-MED do regiónu južnej Európy. Projekt CES-MED (Cleaner Energy-Saving Mediterranean Cities) podporuje mestá, aby sa zapojili do Dohovoru primátorov a starostov a zaviazali sa k ambicióznej politike udržateľného rozvoja. Kancelária CES-MED pôsobí v Alžírsku, Egypte, Izraeli, Jordánsku, Libanone, Maroku, Palestíne a Tunisku.

   www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

  • 2014

   Európska komisia spustila iniciatívu Mayors Adapt. Táto príbuzná iniciatíva mala rovnaké princípy ako Dohovor primátorov a starostov a zameriavala sa na adaptáciu na klimatické zmeny. Iniciatíva Mayor Adapt prizvala orgány miestnej samosprávy, aby išli príkladom v adaptácii a podporila ich v tvorbe a implementácii miestnych adaptačných stratégií.

  • 2015

   Iniciatívy Dohovor primátorov a starostov a Mayors Adapt sa oficiálne zlúčili pri príležitosti osláv 15. októbra 2015 v Európskom parlamente. Nový Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku, ktorej ciele a smerovanie boli definované spolu s mestami prostredníctvom konzultačného procesu, je ešte viac ambiciózny a so širším záberom: signatárske mestá sa teraz zaväzujú, že budú aktívne podporovať implementáciu cieľa EÚ dosiahnuť 40% zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 a súhlasia s tým, že prijmú integrovaný prístup k zmierňovaniu a adaptácii na klimatické zmeny a všetkým zabezpečia prístup k bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej energii.

   Na parížskom summite o klíme, ktorý sa konal o niekoľko týždňov neskôr, podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič oznámil geografické rozšírenie Dohovoru primátorov a starostov pre klímu a energetiku, zriadenie nových regionálnych kancelárií v sub-saharskej Afrike, severnej a južnej Amerike, Japonsku, Indii, Číne a juhovýchodnej Ázii.

  • 2016

   V júni 2016 vstúpil Dohovor primátorov a starostov do významnej novej fázy svojej histórie, keď prijal rozhodnutie spojiť sily s ďalšou iniciatívou, Compact of Mayors. Výsledný „Globálny dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku“ je najväčším hnutím orgánov miestnych samospráv, ktoré sa zaviazali prekročiť vlastné vnútroštátne klimatické a energetické ciele. Plne v súlade s OSN cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a princípmi spravodlivosti v oblasti klímy bude Globálny Dohovor primátorov a starostov riešiť tri kľúčové otázky: zmeny klímy, adaptáciu na nepriaznivé účinky zmeny klímy a univerzálny prístup k bezpečnej, čistej a cenovo prístupnej energii.

   Medzitým Dohovor primátorov a starostov pokračoval vo svojom globálnom rozširovaní otvorením kancelárie Dohovoru primátorov a starostov pre sub-saharskú Afriku.
   helpdesk@comssa.org

   Od roku 2017 sa k existujúcim kanceláriám pridávajú regionálne kancelárie dohovoru v Severnej Amerike, Latinskej Amerike a Karibiku, Číne a juhovýchodnej Ázii, Indii a Japonsku.