Podporovatelia

Podporné štruktúry dohovoru sú neziskové organizácie (združenia orgánov miestnej a regionálnej samosprávy, siete, miestne a regionálne agentúry pre energetiku...) s možnosťou propagovať Dohovor primátorov a starostov a mobilizovať a podporovať svojich členov alebo orgány miestnej samosprávy k dosahovaniu cieľov Dohovoru primátorov a starostov.

Prijímajú opatrenia v rámci svojho územia a oblasti odbornosti (napr. energetika, životné prostredie, voda, vzduch...), a na rôznych úrovniach riadenia (napr. európska, národná, a regionálna/miestna) na propagáciu iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov a podporu jeho signatárov. S odbornými znalosťami regulačného, legislatívneho a finančného rámca, v rámci ktorého pôsobia – či už na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni – majú podporné štruktúry dohovoru ideálnu možnosť poskytovať na mieru šité poradenstvo signatárom dohovoru a identifikovať synergie s existujúcimi iniciatívami.


Pripojte sa ako podporovateľ

202 Nájdené výsledky

Položiek/strana

Podporovatelia dohovoru Typ Počet podporovaných signatárov Rok podpisu
A.N.E.A - Neapolitan Agency for Energy and the Environment, IT Local or Regional Thematic Agency 1 2014
ABMEE Agency of Brasov for the Management of Energy and Environment, RO Local or Regional Thematic Agency 3 2014
AdEPorto - Agência de Energia do Porto , PT Local or Regional Thematic Agency 4 2018
AEEPM-Local Energy Agency Bucharest, RO Local or Regional Thematic Agency 4 2014
Aegean Energy and Environment Agency, GR Local or Regional Thematic Agency 0 2014
AESS, IT Local or Regional Thematic Agency 43 2015
Agencia Extremeña de la Energía, ES Local or Regional Thematic Agency 1 2015
AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. (ALGE), ES Local or Regional Thematic Agency 1 2016
Agència Regional d'Energia de Terres de l'Ebre (ARETE), ES Local or Regional Thematic Agency 0 2014
AGENTIA LOCALA PENTRU EFICIENTA ENERGETICA SI MEDIU VASLUI, RO Local or Regional Thematic Agency 1 2015
Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia, IT Local or Regional Thematic Agency 2 2015
AGIRE - Energy Agency of the Province of Mantova, IT Local or Regional Thematic Agency 0 2014
AICCRE, IT Network of cities and/or regions 7 2010
AIET - Agencia Insular de Energía de Tenerife , ES Local or Regional Thematic Agency 0 2015
AIVC , BE Not-for-profit and/or non-governmental organisations 0 2016
Alba Local Energy Agency - ALEA, RO Local or Regional Thematic Agency 28 2014
ALDA - European Association for Local Democracy, FR Not-for-profit and/or non-governmental organisations 0 2016
Alec - Agence Locale de l'Energie et du Climat - agglomération bordelaise et Gironde, FR Local or Regional Thematic Agency 1 2014
ALERR_SEVAS, IT Local or Regional Thematic Agency 0 2014
ALESSCO-Local Energy Agency of the Province of Cosenza, IT Local or Regional Thematic Agency 10 2015
ALL-UKRAINIAN ASSOCIATION OF LOCAL GOVERNMENTS "ASSOCIATION OF UKRAINIAN CITIES", UA Not-for-profit and/or non-governmental organisations 21 2018
Alliance for Energy Efficiency and Renewables , MD Not-for-profit and/or non-governmental organisations 6 2015
Alliance in the Alps, AT Network of cities and/or regions 1 2010
Alpine Town of the Year, DE Network of cities and/or regions 0 2012
AMEMM - Agenţia de Management Energetic Maramureş, RO Local or Regional Thematic Agency 1 2016