Városföld

Krajina

Hungary

Populácia

2,151

Ďalší signatári v skupine

Nyárlőrinc,Fülöpjakab,Tiszaug,Városföld,Felsőlajos,Kerekegyháza

Date of adhesion

01/06/2022

Vyhlásenie:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Naposledy aktualizované: 15 June 2022 Počet návštev: 1171

Mayor

    • Meno kontaktnej osoby: Mihály Veszelka

Main

    • Meno kontaktnej osoby: Ágnes Baloghné Nosek

Stav dohovoru

  • Signature
  • Predložený akčný plán
  • Results monitored

Related News