Signatári

Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku je otvorený všetkým orgánom miestnej samosprávy, ktoré boli zostavené demokraticky a majú zvolených zástupcov, bez ohľadu na ich veľkosť a fázu implementácie vlastnej energetickej a klimatickej politiky.

Za určitých podmienok sa môžu – ako skupina signatárov – rozhodnúť zapojiť aj susediace malé a stredne veľké orgány miestnej samosprávy.

Záväzky signatárov dohovoru súvisia s rámcom EÚ v oblasti klimatickej a energetickej politiky: rámec 2020 v oblasti klímy a energetiky pre signatárov, ktorí sa zapojili v rokoch od 2008 do 2015 a rámec pre klímu a energetiku do roku 2030 a stratégia EÚ pre adaptáciu na klimatické zmeny pre signatárov pristupujúcich po roku 2015.

Signatári dohovoru sa zaväzujú prijať integrovaný prístup k zmierňovaniu dopadov a adaptácii na klimatické zmeny. Sú povinní vypracovať v priebehu prvých dvoch rokov od pristúpenia, akčný plán energetického a klimatického rozvoja s cieľom znížiť emisie CO2 o najmenej 40 % do roku 2030 a zvýšiť odolnosť voči zmene klímy.

 

Zapojiť sa ako signatár


POKROČILÉ VYHĽADÁVANIE


11322 Nájdené výsledky

Položiek/strana

Signatári Populácia Záväzky Stav Rok pristúpenia
Móricgát, HU 370 2022
Jászszentlászló, HU 2420 2022
Kunszentmiklós, HU 8260 2022
Lakitelek, HU 4800 2022
Csátalja, HU 1375 2022
Tázlár, HU 1787 2022
Érsekhalma, HU 599 2022
Cetingrad, HR 1644 2022
Dávod, HU 2037 2022
Vukovar, HR 23915 2022
HERBERS, ES 53 2022
Šumperk, CZ 24910 2022
Városföld, HU 2151 2022
Tiszaalpár, HU 4971 2022
Nemesnádudvar, HU 1707 2022
Helvécia, HU 4656 2022
Kiskunmajsa, HU 11410 2022
ÚJSOLT, HU 186 2022
Drágszél, HU 268 2022
MAS Královedvorsko, CZ 372 2022
Nyárlőrinc, HU 3000 2022
Doubravice, CZ 372 2022
Kömpöc, HU 643 2022
Tabdi, HU 976 2022
Homokmégy, HU 1250 2022