Signatári

Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku je otvorený všetkým orgánom miestnej samosprávy, ktoré boli zostavené demokraticky a majú zvolených zástupcov, bez ohľadu na ich veľkosť a fázu implementácie vlastnej energetickej a klimatickej politiky.

Za určitých podmienok sa môžu – ako skupina signatárov – rozhodnúť zapojiť aj susediace malé a stredne veľké orgány miestnej samosprávy.

Záväzky signatárov dohovoru súvisia s rámcom EÚ v oblasti klimatickej a energetickej politiky: rámec 2020 v oblasti klímy a energetiky pre signatárov, ktorí sa zapojili v rokoch od 2008 do 2015 a rámec pre klímu a energetiku do roku 2030 a stratégia EÚ pre adaptáciu na klimatické zmeny pre signatárov pristupujúcich po roku 2015.

Signatári dohovoru sa zaväzujú prijať integrovaný prístup k zmierňovaniu dopadov a adaptácii na klimatické zmeny. Sú povinní vypracovať v priebehu prvých dvoch rokov od pristúpenia, akčný plán energetického a klimatického rozvoja s cieľom znížiť emisie CO2 o najmenej 40 % do roku 2030 a zvýšiť odolnosť voči zmene klímy.

 

Zapojiť sa ako signatár


POKROČILÉ VYHĽADÁVANIE


10355 Nájdené výsledky

Položiek/strana

Signatári Populácia Záväzky Stav Rok pristúpenia
Moraleja, ES 6746 2030 ADAPT 2020
Ciudad Juárez, MX 0 2030 ADAPT 2020
Améscoa Baja, ES 724 2030 ADAPT 2020
Oímbra, ES 1766 2030 ADAPT 2020
Pontedeume, ES 7777 2030 ADAPT 2020
Valle Gran Rey , ES 4564 2030 ADAPT 2020
Hódmezővásárhely , HU 43344 2030 ADAPT 2020
Cres, HR 2879 2030 ADAPT 2020
Lerín, ES 1725 2030 ADAPT 2020
Les Cabanyes, ES 964 2030 ADAPT 2020
Gondomar, ES 15445 2030 ADAPT 2020
Cerdido, ES 1169 2030 ADAPT 2020
Meis, ES 4778 2030 ADAPT 2020
San Sadurniño, ES 2822 2030 ADAPT 2020
Montclar, ES 136 2030 ADAPT 2020
Ștefănești (r-l Ștefan-Vodă), MD 1203 2030 ADAPT 2020
Mirafuentes, ES 56 2030 ADAPT 2020
MOECHE, ES 1230 2030 ADAPT 2020
Obanos, ES 935 2030 ADAPT 2020
Meira, ES 1711 2030 ADAPT 2020
Zas, ES 4472 2030 ADAPT 2020
Monterrei, ES 2602 2030 ADAPT 2020
CALDAS DE REIS, ES 8785 2030 ADAPT 2020
A RÚA, ES 4314 2030 ADAPT 2020
O GROVE, ES 10700 2030 ADAPT 2020