Signatári

Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku je otvorený všetkým orgánom miestnej samosprávy, ktoré boli zostavené demokraticky a majú zvolených zástupcov, bez ohľadu na ich veľkosť a fázu implementácie vlastnej energetickej a klimatickej politiky.

Za určitých podmienok sa môžu – ako skupina signatárov – rozhodnúť zapojiť aj susediace malé a stredne veľké orgány miestnej samosprávy.

Záväzky signatárov dohovoru súvisia s rámcom EÚ v oblasti klimatickej a energetickej politiky: rámec 2020 v oblasti klímy a energetiky pre signatárov, ktorí sa zapojili v rokoch od 2008 do 2015 a rámec pre klímu a energetiku do roku 2030 a stratégia EÚ pre adaptáciu na klimatické zmeny pre signatárov pristupujúcich po roku 2015.

Signatári dohovoru sa zaväzujú prijať integrovaný prístup k zmierňovaniu dopadov a adaptácii na klimatické zmeny. Sú povinní vypracovať v priebehu prvých dvoch rokov od pristúpenia, akčný plán energetického a klimatického rozvoja s cieľom znížiť emisie CO2 o najmenej 40 % do roku 2030 a zvýšiť odolnosť voči zmene klímy.

 

Zapojiť sa ako signatár


POKROČILÉ VYHĽADÁVANIE


10371 Nájdené výsledky

Položiek/strana

Signatári Populácia Záväzky Stav Rok pristúpenia
Romanzado, ES 175 2030 ADAPT 2020
Zubieta, ES 307 2030 ADAPT 2020
Ituren, ES 518 2030 ADAPT 2020
HALKI ISLAND, GR 604 2030 ADAPT 2020
Lónguida, ES 298 2030 ADAPT 2020
Oroz-Betelu, ES 146 2030 ADAPT 2020
Plastiras Lake, GR 7392 2030 ADAPT 2020
Etxarri, ES 75 2030 ADAPT 2020
Putte, BE 17931 2030 ADAPT 2020
Gallipienzo, ES 98 2030 ADAPT 2020
Arce, ES 262 2030 ADAPT 2020
Belascoain <> Beraskoain, ES 122 2030 ADAPT 2020
Yenisehir, Mersin, TR 266117 2030 ADAPT 2020
Rodrigo, ES 12513 2030 ADAPT 2020
Primaria satului Jevreni, MD 1500 2030 ADAPT 2020
Rogojeni, MD 712 2030 ADAPT 2020
Moaña, ES 19399 2030 ADAPT 2020
Δήμος Πάργας, GR 11866 2030 ADAPT 2020
ALCÁNTARA, ES 1420 2030 ADAPT 2020
Castellfollit de Riubregós, ES 161 2030 ADAPT 2020
Ponteceso, ES 5565 2030 ADAPT 2020
San Juan del Olmo, ES 102 2030 ADAPT 2020
SOLOSANCHO, ES 839 2030 ADAPT 2020
Teplodar, UA 10354 2030 ADAPT 2020
Ivancea, MD 5032 2030 ADAPT 2020