Koordinátori

Provincie, regióny, ministerstvá, národné energetické agentúry, metropolitné oblasti, zoskupenia miestnych samosprávnych orgánov...
Koordinátori dohovoru sú verejné orgány, ktoré dokážu poskytovať strategické poradenstvo, technickú a finančnú podporu signatárom Dohovoru primátorov a starostov a obciam, ktoré sa k nemu prihlásili.

Popri finančnej pomoci, koordinátori dohovoru zvyčajne podporujú signatárov pri vykonávaní inventarizácie emisií CO2 alebo hodnotení klimatických rizík, ako aj pri príprave a implementácii ich akčných plánov energetického a klimatického rozvoja.

- Územní koordinátori dohovoru sú decentralizované orgány, ako napríklad regióny, provincie či združenia orgánov miestnej samosprávy.
- Národní koordinátori dohovoru sú národné orgány verejnej správy ako napríklad ministerstvá alebo národné agentúry pre energetiku.

Európska komisia ich uznáva za dôležitých spojencov v podporovaní signatárov Dohovoru primátorov a starostov, aby plnili svoje záväzky a zvyšovali dopad dohovoru.


Zapojiť sa ako koordinátor


POKROČILÉ VYHĽADÁVANIE Vymazať všetko


208 Nájdené výsledky

Položiek/strana