Financovanie

Možnosti financovania akčných plánov pre udržateľnú energetiku a klímu.

Prístup k financovaniu je kľúčom k transformácii ambicióznych akčných plánov na projekty. Stránka s nástrojmi financovania poskytuje spoločenstvu Dohovoru primátorov a starostov jasné a praktické informácie o financovaní a možnostiach financovania.

Interaktívny sprievodca financovaním zhromažďuje informácie o programoch financovania Európskej únie, členských štátov a kľúčových finančných inštitúcií ako napríklad Európska investičná banka. Sprievodca obsahuje aj informácie o podporných službách a inovatívnych schémach financovania.

Časť s užitočnými odkazmi obsahuje najviac relevantné publikácie o financovaní pre spoločenstvo dohovoru vrátane najlepších príkladov dobrej praxe a získaných skúseností.

Ďalšie publikácie sú k dispozícii spoločenstvu Dohovoru primátorov a starostov iba v chránenej časti tejto webovej stránky (Môj dohovor).


Interaktívny sprievodca financovaním


POKROČILÉ VYHĽADÁVANIE Vymazať všetkoURBIS

URBIS is a new dedicated urban investment advisory platform within the European Investment Advisory Hub (EIAH). URBIS is set up to provide advisory support to urban authorities to facilitate, accelerate and unlock urban investment projects, programmes and platforms. URBIS has been developed in partnership by the European Commission (Directorate-General for Regional and Urban Policies) and the EIB in the context of the EU One Stop Shop for Cities and in support of the ambitions defined in the EU Urban Agenda.

Useful links

Key publications including best practices from the Covenant of Mayors community, lessons learnt and useful reports from the main EU institutions are collected in this section. More publications are available for the Covenant of Mayors community only and can be accessed via the resource library in the private area (My Covenant) of this website.