Illustration Ako provincia alebo kraj

Dohovor primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky vďačí za svoj úspech z veľkej časti aktívnej účasti regiónov, provincií a ďalších orgánov verejnej správy, ktoré poskytujú svoje zdroje a know-how signatárom. Európska komisia ich uznáva za koordinátorov dohovoru a kľúčových spojencov pri komunikovaní posolstva dohovoru a zvyšovaní jeho dopadu.

Kto spĺňa podmienky zapojenia?

Provincie, regióny, ministerstvá, národné agentúry pre energetiku, metropolitné oblasti, združenia orgánov miestnej samosprávy… Každý orgán verejnej správy, ktorý sa formálne zaviaže poskytovať strategické poradenstvo, finančnú a odbornú podporu signatárom Dohovoru bude oficiálne uznaný za koordinátora dohovoru.

Ak budete potrebovať ďalšie informácie, obráťte sa prosím na podporu koordinátorov dohovoru na adrese coordinators[zavináč]eumayors.eu.

Aké sú záväzky?

 • Propagovať pristúpenie k Dohovoru primátorov a starostov
 • Poskytovať technickú a strategickú pomoc signatárskym mestám a obciam pri tvorbe, realizácii a monitorovaní ich akčných plánov pre trvalo udržateľnú energetiku a klímy
 • Poskytovať finančnú podporu signatárom, buď vo forme priamej podpory (dotácie, subvencie, atď.) a/alebo prostredníctvom ľudských zdrojov pridelených na technickú podporu
 • Podporovať zdieľanie skúseností a poznatkov medzi signatármi Dohovoru (existujúcimi a potenciálnymi)
 • Pracovať v partnerstve s ďalšími národnými/územnými koordinátormi Dohovoru a podporovateľmi pri podpore spoločných opatrení a presadzovaní koordinovaného prístupu
 • Zapájať sa do aktivít Dohovoru primátorov a starostov
 • Podávať pravidelné správy, aspoň raz za dva roky, Kancelárii Dohovoru primátorov a starostov o aktivitách vykonaných na podporu signatárov

>> Dohovoru primátorov koordinátora vyhlásenie o záväzku

>> Dohovoru primátorov národné koordinátora vyhlásenie o záväzku

V prípade nečinnosti alebo nedostatočného napĺňania záväzku si Kancelária Dohovoru primátorov a starostov vyhradzuje právo pozastaviť zapojenie regiónu či provincie ako koordinátora dohovoru.

Ako sa prihlásiť?

Orgány verejnej správy, ktoré majú záujem o získanie štatútu koordinátora dohovoru potrebujú postupovať nasledovne:

 • Vyplniť online prihlášku;
 • Po potvrdení splnenia podmienok vyplniť a podpísať vyhlásenie o záväzku, ktoré poskytne Kancelária Dohovoru primátorov a starostov;
 • Po prevzatí podpísaného vyhlásenia o záväzku vytvorí Kancelária Dohovoru primátorov a starostov online profil pre váš orgán. Umožní vám aktívne sa zapojiť do Dohovoru primátorov a starostov a pomôže vám lepšie poskytovať podporu pridruženým signatárom.

Prečo sa zapojiť?

Stať sa koordinátorom dohovoru prináša viaceré výhody:

 • Schválenie a uznanie zo strany Európskej komisie
 • Výrazné zviditeľnenie na medzinárodnej úrovni, najmä informovaním o aktivitách koordinátora na webovej stránke dohovoru
 • Nadväzovanie kontaktov, výmena skúseností a vedomostí s európskymi partnermi
 • Vedecké a odborné pripomienky k vypracovaným nástrojom a metodikám
 • Účasť v špecializovaných diskusných skupinách, pracovných dielňach a iných platformách na výmenu skúseností
 • A v neposlednom rade, konsolidácia územného rozvoja a posilnenie miestnej správy
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie