Začiatky a vývoj

Dohovor primátorov a starostov je celosvetovo najväčším hnutím miest za miestne klimatické a energetické opatrenia. Nižšie nájdete ďalšie informácie o tejto iniciatíve EÚ – o jeho minulosti, poslaní a vízii a úspechoch v číslach.

Pohľad späť: Čo viedlo k vzniku Dohovoru

EÚ Dohovor primátorov a starostov o klímy a energetike združuje tisíce orgánov miestnej samosprávy, ktoré sa dobrovoľne zaviazali implementovať klimatické a energetické ciele EÚ.

Dohovor primátorov a starostov vznikol v roku 2008 v Európe s ambíciou združiť orgány miestnej samosprávy, ktoré sa dobrovoľne zaviazali k dosiahnutiu a prekročeniu klimatických a energetických cieľov EÚ.

Táto iniciatíva nielenže predstavila jedinečný prístup „zdola nahor“ pre energetické a klimatické opatrenia, ale jej úspechy rýchlo predčili očakávania.

Iniciatíva teraz združuje viac ako 7000 miestnych a regionálnych samosprávnych orgánov v 57 krajinách a využíva silu celosvetového hnutia so zapojením viacerých zainteresovaných strán, ako aj technickú a metodologickú podporu špecializovaných úradov.

Globálny dohovor primátorov a starostov stavia na skúsenostiach získaných počas uplynulých ôsmich rokov, v Európe i mimo nej a stavia na kľúčových faktoroch úspechu tejto iniciatívy: spravovaní podľa princípu „zdola nahor“, modeli viacúrovňovej spolupráce a rámci opatrení zohľadnujúcom kontext.

 • Úspech Dohovoru primátorov a starostov

  Objavte míľniky a úspechy Dohovoru primátorov a starostov od spustenia tejto iniciatívy!

  • 2008

   Iniciatívu Dohovor primátorov a starostov spustila Európska komisia v roku 2008 s cieľom zapojiť a podporovať primátorov a starostov, aby sa zaviazali k dosiahnutiu klimatických a energetických cieľov EÚ.

  • 2011

   Úspech iniciatívy rýchlo prekročil očakávania a vzbudil záujem nových miestnych a regionálnych samosprávnych orgánov v Európe aj mimo nej. Dohovor primátorov a starostov už do októbra 2010 združil 2 000 miest, čo viedlo Európsku komisiu k tomu, aby vytvorila podobnú iniciatívu v krajinách Východného partnerstva EÚ. Východná iniciatíva Dohovoru primátorov a starostov začala v roku 2011 a teraz pôsobí v Bielorusku, na Ukrajine, v Moldavsku, Arménsku, Gruzínsku a Azerbajdžane.
   www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

  • 2012

   V roku 2012 Európska Komisia rozšírila Dohovor primátorov a starostov prostredníctvom projektu CES-MED do regiónu južnej Európy. Projekt CES-MED (Cleaner Energy-Saving Mediterranean Cities) podporuje mestá, aby sa zapojili do Dohovoru primátorov a starostov a zaviazali sa k ambicióznej politike udržateľného rozvoja. Kancelária CES-MED pôsobí v Alžírsku, Egypte, Izraeli, Jordánsku, Libanone, Maroku, Palestíne a Tunisku.

   www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

  • 2014

   Európska komisia spustila iniciatívu Mayors Adapt. Táto príbuzná iniciatíva mala rovnaké princípy ako Dohovor primátorov a starostov a zameriavala sa na adaptáciu na klimatické zmeny. Iniciatíva Mayor Adapt prizvala orgány miestnej samosprávy, aby išli príkladom v adaptácii a podporila ich v tvorbe a implementácii miestnych adaptačných stratégií.

  • 2015

   Iniciatívy Dohovor primátorov a starostov a Mayors Adapt sa oficiálne zlúčili pri príležitosti osláv 15. októbra 2015 v Európskom parlamente. Nový Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku, ktorej ciele a smerovanie boli definované spolu s mestami prostredníctvom konzultačného procesu, je ešte viac ambiciózny a so širším záberom: signatárske mestá sa teraz zaväzujú, že budú aktívne podporovať implementáciu cieľa EÚ dosiahnuť 40% zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 a súhlasia s tým, že prijmú integrovaný prístup k zmierňovaniu a adaptácii na klimatické zmeny a všetkým zabezpečia prístup k bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej energii.

   Na parížskom summite o klíme, ktorý sa konal o niekoľko týždňov neskôr, podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič oznámil geografické rozšírenie Dohovoru primátorov a starostov pre klímu a energetiku, zriadenie nových regionálnych kancelárií v sub-saharskej Afrike, severnej a južnej Amerike, Japonsku, Indii, Číne a juhovýchodnej Ázii.

  • 2016

   In June 2016, the Covenant of Mayors entered a major new phase of its history when choosing to join forces with another city initiative, the Compact of Mayors. The resulting “Global Covenant of Mayors for Climate and Energy” is the largest movement of local governments committed to going beyond their own national climate and energy objectives. Fully in line with the UN Sustainable Development Goals and climate justice principles, the Global Covenant of Mayors will tackle three key issues: climate change mitigation, adaptation to the adverse effects of climate change and universal access to secure, clean and affordable energy.

   In the meantime, the Covenant of Mayors has continued its global extension with the launch of the Covenant of Mayors Office for Sub-Saharan Africa.

   helpdesk@comssa.org